Usher55thAnnualGRAMMYAwardsPreGRAMMYWbvEGX6tpzYl_zpsfa6d938f

Ne-Yo & Usher