Usher55thAnnualGRAMMYAwardsPreGRAMMYKoDGldwozrjl_zpse8bb4d64

Ne-Yo, Usher & Babyface